متن ترانه ها همه مطالب
بیت های ناب همه مطالب
bite hay nab asheghane بیت های زیبا و ناب عاشقانه

زیباترین بیت های ناب و عاشقانه گفته بودی که چرا محو تماشای منی؟ و آنچنان مات که یکدم مژه بر هم نزنی مژه بر هم...

ادامه »